<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=615923385674774&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Støtteordninger "Investeringer til tiltak i beiteområde"

02. des 2019 skrev Harald Harstad dette innlegget i

1 minutter lesetid

Støtteordninger

Nå kan du søke tilskudd til Nofence

I et rundskriv fra Landbruksdirektoratet fra 20.12.2019 "forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder" står det at Nofence inngår i det du kan søke støtte til.

Dette er en anerkjennelse av vår beiteteknologi på lik linje med annet utstyr og teknologier som fremmer økt beitebruk, og er en stor milepæl for Nofence.

Lokale retningslinjer og utlysning av midler

Det er kommunene som prioriterer søknadene og innvilger tilskudd. Kommunene fastsetter lokale retningslinjer innenfor rammen av forskriften og dette rundskrivet.

De lokale retningslinjene skal fastsette hvilke tiltak som vil bli prioritert ut fra hva som er formålstjenlige tiltak for utmarksbeitinga i kommunen. Se på kommunen sin nettside eller ta kontakt med landbruksavdelinga i din kommune for mer informasjon.

5e451869073b450a302e73c1_SMIL Tilskudd til Nofence
Rundskriv av 20.12.2019 fra Landbruksdirektoratet "forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder"
Harald Harstad

Harald Harstad

Følg bloggen vår


Vi skriver fagblogger verdt en gjennomlesning. Følg bloggen for en sniktitt på framtiden!

Andre ville også lese om


En beitesesong utenom det vanlige

10. feb 2020 - Ragnhild Aspås

En beitesesong utenom det vanlige

Pilotprosjekt med Nofence på storfe Senter for husdyrforskning ved NMBU stod for opptakten til..

Oppsummering av pilotprosjektet på sau

10. feb 2020 - Ragnhild Aspås

Oppsummering av pilotprosjektet på sau

Som geita, så sauen I Norge har geiter beitet med Nofence i flere år allerede. Tiden var derfor inne for å se..

Lånegeiter gir fornøyde gjester

26. jan 2020 - Synne Foss Budal

Lånegeiter gir fornøyde gjester

På Ås bruker bedriften Krosser Høyloftet geiter og Nofence for å holde stiene åpne og tankene i gang. Det..