<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=615923385674774&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO
blogg/smil-midler-og-nofence
blogg

Støtteordninger "Investeringer til tiltak i beiteområde"

Publisert 02. des 2019 av Harald Harstad

Støtteordninger

Nå kan du søke tilskudd til Nofence

I et rundskriv fra Landbruksdirektoratet fra 20.12.2019 "forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder" står det at Nofence inngår i det du kan søke støtte til.

Dette er en anerkjennelse av vår beiteteknologi på lik linje med annet utstyr og teknologier som fremmer økt beitebruk, og er en stor milepæl for Nofence.

Lokale retningslinjer og utlysning av midler

Det er kommunene som prioriterer søknadene og innvilger tilskudd. Kommunene fastsetter lokale retningslinjer innenfor rammen av forskriften og dette rundskrivet.

De lokale retningslinjene skal fastsette hvilke tiltak som vil bli prioritert ut fra hva som er formålstjenlige tiltak for utmarksbeitinga i kommunen. Se på kommunen sin nettside eller ta kontakt med landbruksavdelinga i din kommune for mer informasjon.

5e451869073b450a302e73c1_SMIL Tilskudd til Nofence
Rundskriv av 20.12.2019 fra Landbruksdirektoratet "forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder"

Nyeste innlegg


Publisert: 01. des 2021
Philip Synnestvedt

How virtual fencing technology helps you transition to regenerative agriculture

To feed the world, protect biodiversity and prevent land degradation, soil improvement will be one of the most critical shifts in agriculture. Ruminants, under the correct management, are essential – virtual fencing technology makes this possible.

Publisert: 05. nov 2021
Philip Synnestvedt

The economic and environmental benefits of managed grazing

Managed grazing means regularly moving livestock to new pastures in a planned way, which avoids overgrazing by providing plants with a rest period to allow them time to recover. Managed grazing has many benefits when done correctly. Within this article, we examine how managed grazing benefits two..

Publisert: 01. nov 2021
Philip Synnestvedt

What are the benefits of virtual fencing?

The world’s grazing lands are limited, and our natural resources need to be better utilised. However, due to labour-intensive and costly management methods – such as traditional physical fencing – pastures are often underutilized.