<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=615923385674774&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Støtteordninger "Investeringer til tiltak i beiteområde"

Publisert 02. des 2019 av Harald Harstad

Støtteordninger

Nå kan du søke tilskudd til Nofence

I et rundskriv fra Landbruksdirektoratet fra 20.12.2019 "forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder" står det at Nofence inngår i det du kan søke støtte til.

Dette er en anerkjennelse av vår beiteteknologi på lik linje med annet utstyr og teknologier som fremmer økt beitebruk, og er en stor milepæl for Nofence.

Lokale retningslinjer og utlysning av midler

Det er kommunene som prioriterer søknadene og innvilger tilskudd. Kommunene fastsetter lokale retningslinjer innenfor rammen av forskriften og dette rundskrivet.

De lokale retningslinjene skal fastsette hvilke tiltak som vil bli prioritert ut fra hva som er formålstjenlige tiltak for utmarksbeitinga i kommunen. Se på kommunen sin nettside eller ta kontakt med landbruksavdelinga i din kommune for mer informasjon.

5e451869073b450a302e73c1_SMIL Tilskudd til Nofence
Rundskriv av 20.12.2019 fra Landbruksdirektoratet "forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder"

Nyeste innlegg


En beitesesong utenom det vanlige
Teknologi og produkt
Storfe

Publisert: 10. feb 2020
Ragnhild Aspås

En beitesesong utenom det vanlige

Pilotprosjekt med Nofence på storfe Senter for husdyrforskning ved NMBU stod for opptakten til pilotprosjektet da de høsten 2018 undersøkte om 30 NRF-kviger kunne lære seg å bruke Nofence. Resultatene viste at denne beiteteknologien egner seg til å holde storfe innenfor en virtuell grense, og at..

Publisert: 10. feb 2020
Ragnhild Aspås

Oppsummering av pilotprosjektet på sau

Som geita, så sauen I Norge har geiter beitet med Nofence i flere år allerede. Tiden var derfor inne for å se på om også sau kunne lære seg å bruke teknologien, og høsten 2018 startet forskere ved NMBU forsøk med Nofence på sau. Studien påviste at Nofence er egnet til å holde sau innenfor en..

Lånegeiter gir fornøyde gjester
Kundehistorier
Geit

Publisert: 26. jan 2020
Synne Foss Budal

Lånegeiter gir fornøyde gjester

På Ås bruker bedriften Krosser Høyloftet geiter og Nofence for å holde stiene åpne og tankene i gang. Det setter både gjester fra næringslivet og nærmiljøet pris på.