<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=615923385674774&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Støtteordninger "Investeringer til tiltak i beiteområde"

Nå kan du søke tilskudd til Nofence

I et rundskriv fra Landbruksdirektoratet fra 20.12.2019 "forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder" står det at Nofence inngår i det du kan søke støtte til.

Dette er en anerkjennelse av vår beiteteknologi på lik linje med annet utstyr og teknologier som fremmer økt beitebruk, og er en stor milepæl for Nofence.

Lokale retningslinjer og utlysning av midler

Det er kommunene som prioriterer søknadene og innvilger tilskudd. Kommunene fastsetter lokale retningslinjer innenfor rammen av forskriften og dette rundskrivet.

De lokale retningslinjene skal fastsette hvilke tiltak som vil bli prioritert ut fra hva som er formålstjenlige tiltak for utmarksbeitinga i kommunen. Se på kommunen sin nettside eller ta kontakt med landbruksavdelinga i din kommune for mer informasjon.

5e451869073b450a302e73c1_SMIL Tilskudd til Nofence
Rundskriv av 20.12.2019 fra Landbruksdirektoratet "forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder"

Finner du ikke det du leter etter?

Fortell oss hva du vil lese om.