<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=615923385674774&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nofence-bloggen

Erfaringer med Nofence fra inn- og utmark, kunder og fagfolk.

En beitesesong utenom det vanlige
Teknologi og produkt
Storfe

Publisert: 10. feb 2020
Ragnhild Aspås

En beitesesong utenom det vanlige

Pilotprosjekt med Nofence på storfe Senter for husdyrforskning ved NMBU stod for opptakten til pilotprosjektet da de høsten 2018 undersøkte om 30 NRF-kviger kunne lære seg å bruke Nofence. Resultatene viste at denne beiteteknologien egner seg til å holde storfe innenfor en virtuell grense, og at..

Publisert: 10. feb 2020
Ragnhild Aspås

Oppsummering av pilotprosjektet på sau

Som geita, så sauen I Norge har geiter beitet med Nofence i flere år allerede. Tiden var derfor inne for å se på om også sau kunne lære seg å bruke teknologien, og høsten 2018 startet forskere ved NMBU forsøk med Nofence på sau. Studien påviste at Nofence er egnet til å holde sau innenfor en..

Lånegeiter gir fornøyde gjester
Kundehistorier
Geit

Publisert: 26. jan 2020
Synne Foss Budal

Lånegeiter gir fornøyde gjester

På Ås bruker bedriften Krosser Høyloftet geiter og Nofence for å holde stiene åpne og tankene i gang. Det setter både gjester fra næringslivet og nærmiljøet pris på. 

Publisert: 26. jan 2020
Magnus Gabrielsen

Ny klave for storfe og småfe

Innsikt fra 17,84 millioner brukstimer i 2019 I løpet av 2019 så har 4000 geit, 1500 storfe og 1000 sau, brukt Nofence i tilsammen 17,84 millioner timer. Dette har gitt oss en solid innsikt i bruken av vårt produkt som vi tatt med oss i vårt utviklingsarbeid. I utgangspunktet var det bare planlagt..

Sauer med Nofence bragte harmoni mellom naboer på Torgersøya
Kundehistorier
Dyrevelferd
Sau

Publisert: 02. des 2019
Harald Harstad

Støtteordninger "Investeringer til tiltak i beiteområde"

Nå kan du søke tilskudd til Nofence I et rundskriv fra Landbruksdirektoratet fra 20.12.2019 "forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder" står det at Nofence inngår i det du kan søke støtte til.