<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=615923385674774&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Retur av elektronisk avfall

Gjennom vårt medlemskap i Norsirk er Nofence med å finansiere en ordning for innsamling, gjenvinning og håndtering av EE-avfall.

EE-avfall er alle produkter som bruker strøm eller går på batterier, inkludert ledninger og annet som benyttes sammen med elektriske eller elektroniske produkter. Alle elektriske produkter inneholder stoffer og miljøgifter som er skadelig for mennesker, dyr og miljø, men slike produkter inneholder også materialer og stoffer som kan gjenvinnes og brukes på nytt. Elektrisk avfall skal derfor alltid resirkuleres.

Returordningen gjelder for produkter vi selger, og tidligere har solgt, og går under kategorien “små elektronikk”. Våre produkter kan håndteres på følgende måte:

  • Selvstendig næringsdrivende: Lever produktene på nærmeste kommunale miljøstasjon eller til et godkjent avfallsselskap.

  • Privatpersoner: Lever produktene til nærmeste kommunale miljøstasjon eller til butikker med returstasjoner (Feks Elkjøp eller Power). Du kan også returnere produktene til Nofence.