<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=615923385674774&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ofte stilte spørsmål

8-HwyelMorgan
Hvor nøyaktig er beitegrensa?

Å etablere beite med Nofence er naturligvis ikke det samme som å gjøre det med fysiske gjerder. Et fysisk gjerde vil utgjøre et konkret hinder for dyra. Nofence-grensa må derimot betraktes mer som en sone. Sonens utstrekning er avhengig av to faktorer:

 

 • Dyrets fart når det passerer beitegrensa 
 • Hvor nøyaktig dyrets posisjonsmåling er (GPS-forhold)

 

Dette betyr at klavens varsling kan starte enten for tidlig eller for sent i forhold til der brukeren har tegnet inn grensa, men normalt er ikke avviket på mer enn fem meter. Etter at lydvarslingen starter, vil normalt dyret bevege seg enda litt lenger bort før det velger å snu. I praktisk bruk vil man derfor kunne oppleve at dyra beveger seg 5–10 meter utenfor linjen som angir Nofence-grensa i appen.

 

En GPS-mottaker som er i ro, kan oppfatte en bedre nøyaktighet enn det som er reelt. Dette er et kjent fenomen i GPS-teknologien, og kalles drifting. Dette kan føre til at et dyr som hviler nært beitegrensa, må flytte seg lenger inn i beitet fordi lydvarslingen kan starte. Det er liten risiko for at dette skal skje, men det kan likevel forventes hvis klaven går i sovemodus nærmere enn 10 meter fra grensa. Derfor må Nofence-grensa ha god margin til steder der man vet at dyra liker å hvile.

 

Risikoen for slike unøyaktige posisjonsmålinger er størst i områder der signalene fra satellittene blir reflektert i bygninger, store steiner eller fjellknauser. Riktig bruk av innebeacon i fjøs, leskur og på hvileplasser forhindrer at dette skjer når dyret legger seg ned for å hvile.

Hva koster Nofence?

Priser for abonnement:

1–9 klaver:

799 kr + mva. i året per klave.

 

10 eller flere klaver:

Har man 10 eller flere klaver til sammen (småfe + storfe), kan man velge mellom fastpris eller variabel pris:

 

Fastpris (storfe + småfe):

640 kr + mva. per klave per år

 

Variabel pris:

Storfe: 249 kr + mva. per klave per år + 3,5 kr + mva. per beitedøgn i 120 døgn. Deretter gratis.


Småfe: 149 kr + mva. per klave per år + 3 kr + mva. per beitedøgn i 180 døgn. Deretter gratis.

 

Kvantumsrabatt:

Det gis 0,5 % rabatt per klave fra og med klave nummer 11. Maks rabatt er 40 %.

 

Leasing:

I samarbeid med et finansieringsselskap tilbyr vi en treårig leasingavtale for både klaver, utstyr og bruksavgift fra 4,8 % p.a.

Hvordan kommer jeg i gang?
 • Last ned Nofence-appen via App Store eller Play Butikk. Du bruker samme brukernavn og passord for å logge inn i nettportalen my.nofence.no. Husk å tillate pushvarsler.

 • Lad batteriet og sett det i klaven. Denne vil starte idet du klikker i batteriet.

 • Gjør deg kjent med appen. Velg ‘Klaver’ i menyen, da får du opp en liste over alle klavene dine.

 • Slå på klavene du ønsker å bruke.

 • Tegn et innlæringsbeite i appen. Beitet skal ta utgangspunkt i et fysisk gjerde. Bruk menyvalget ‘Flytt’ for å overføre klavene dine til beitet du har laget. Følg instruksjonene i appen.

 • Hver klave har et eget serienummer. Legg inn dyrets navn eller ID-nummer i appen, slik at du ser hvilket dyr som bærer klave.

 • Heng klavene på dyra. Vær nøye med tilpasningen – de skal sitte godt, men ikke være ubehagelige for dyret. 

 • Når klaven kommer inn i det fysiske beiteområdet, vil det virtuelle beitet aktiveres, og innlæringen kan starte.
Hvordan bør innlæring av dyra foregå?

Dyra trenger om lag en uke på å lære seg Nofence. Etter den første dagen lærer de å snu for å unngå strømstøtet, men de trenger noen dager til for å bli helt innlært.

 

Dyra må ha opparbeidet en trygghetsfølelse for området hvor innlæringen skal foregå. Det fungerer best for både dyreholder og dyra at innlæringen foregår innenfor et fysisk inngjerdet område. Lag deretter et beite som overlapper det fysisk inngjerdede området, slik at dyra er inngjerdet både fysisk og av én virtuell gjerdelinje. 

 

Beiteområdet må være lite nok til at dyra hyppig kommer i kontakt med Nofence-grensa og varslingen de første dagene, men likevel stort nok til at dyra får nok mat og har god nok plass.

Må innlæringen gjøres på nytt dersom man endrer beite?

Nei, hvis dyrene har lært systemet godt, trenger de ingen ny innlæring. Det er viktig å tenke seg at dyra trenger forutsigbarhet. La dyret få gå lenge nok i det første beitet til du ser at de respekterer lydsignalet. Lag de nye grensene så intuitivt som mulig. Hvis dyra er vant til en liggeplass i fjøset, og man flytter flokken til et helt nytt område uten liggeplass, er det ikke helt uvanlig at de vil “hjem for å sove”.

Hvor nært veien kan jeg legge beitegrensa?

Før du tegner opp en Nofence-grense tett inntil en sterkt trafikkert vei, bør dyra ha lært systemet godt og over tid ha vist at de respekterer lydvarslingen som gjerdefunksjon. Nofence-grensa bør ta høyde for hvor nøyaktig dyrets posisjonsmåling er, og hvor stort varslingsfeltet er. Ikke legg beitegrensa nærmere enn fem meter fra veien, og helst litt lenger unna enn det. Du kan justere dette etter hvert som du ser hvordan beitemønsteret er i varslingsfeltet.

Hvor tung er klaven?

Storfeklaven:

 • Weight collar unit: 858 g
 • Weight battery: 450 g
 • Weight neck strap: 138 g
 • Total weight, carried by animal: 1446 g

 

Småfeklaven:

 • Weight collar unit: 292 g
 • Weight battery: 192 g
 • Weight neck strap: 21 g
 • Total weight, carried by animal: 505 g
Må jeg sette klave på alle dyr?

Vi anbefaler i utgangspunktet at alle dyra bærer klave. Slik unngår man at dyr uten klave trekker med seg dyr med klave ut av beiteområdet.

Skal jeg ha klave på kalv/kje/lam?

Kalv, kje og lam må være store nok før de begynner å bruke Nofence. Dette innebærer at følgende to forhold er ivaretatt:

 

 • Dyret er tilstrekkelig mentalt utviklet til å forstå og mestre sammenhengen mellom lydvarslingen og egen adferd.
 • Dyret har tilstrekkelig fysikk og størrelse til å bære klaven uten at det hemmer adferden.

 

Det er store variasjoner mellom individ, rase og art på disse punktene. Nofence har ikke grunnlag for å angi en eksakt grense for når dyret er stort nok. Når unge dyr tar i bruk Nofence for første gang, er det svært viktig at du følger med på at de fort mestrer systemets varsling, samt at klavens størrelse og vekt ikke hemmer adferden deres.

 

Ved bruk av Nofence på små dyr er det ekstra viktig å sjekke at kjettingen kommer i kontakt med dyrets hals. Dersom dyrets nakke er for liten i forhold til lengden på nakkereima, vil kontaktpunktene komme for langt ned. Dyret vil dermed ikke kjenne strømstøtet og derfor ikke lære seg systemet eller respektere Nofence-grensa.

Hvor gammel må kalv/kje/lam være for å gå med klave?

Som en tommelfingerregel bør unge dyr være store nok til å bære vekta av klaven, mentalt utviklet nok til å forstå hvordan systemet fungerer, og dessuten stort nok til at kjettingen kommer i kontakt med dyrets hals for at strømstøtet skal ha effekt.

Kan klaven brukes av andre hvis den blir stjålet?

Nei, hver klave har et unikt serienummer som er koblet til eierens brukerkonto i Nofence-databasen. Dersom det skulle skje at klaven blir stjålet, er det fremdeles du som kan spore den.

Kan jeg finne igjen en klave som er mistet inne i beitet?

Ja, den viser sin posisjon så lenge det er nok strøm til at den rapporterer inn til vår server. Hvis ikonet for klaven har blitt gult i appen, er enten batteriet tomt eller mobildekningen dårlig. Man bør altså få byttet batteri så snart klaven slutter å rapportere, for å være sikker på hvor den befinner seg. Det er imidlertid viktig å huske på at når klaven ligger helt i ro, så vil den oppgi en dårligere posisjon. Her må man lete med en radius på 0–10 meter fra oppgitt posisjon.

Hvor lang levetid har batteriet til storfeklaven?

Dette kommer helt an på hvilken beitemetode som benyttes. Har du store beiter, vil batteriet generelt vare i beitesesongen. Klavene har solceller som er 50 % større enn på småfeklavene, og disse leverer strøm til batteriene (20Ah). På mindre beiter, hvor dyra ofte oppholder seg innen en radius på 3o meter fra gjerdegrensene over lengre perioder, går batteriene fortere tomt. Dette skyldes at presisjonskravet for posisjon inne i beitet er lavere enn når dyra er nært Nofence-grensa. Batterilevetiden påvirkes også av følgende faktorer:

 

 • Størrelsen på beitene. Store beiter gjør at dyra ofte ferdes langt fra grensene, og dette er strømsparende.
 • Hvor mye vegetasjon det er i beitet. Økt vegetasjon gir mindre solinnslipp på solcellene og dårligere lading.
 • Solgang i beitet. Åpent terreng og sørvendt beite gir økt solgang og trange daler, og nordvendt beite gir mindre solgang.
 • Tilstrekkelig mobilforhold i beitet for sending av data (2G).
Hvor lang levetid har batteriet til småfeklaven?

Dette kommer helt an på hvilken beitemetode som benyttes. Har du store beiter, vil batteriet generelt vare i beitesesongen. Klavene har solceller som leverer strøm til batteriene (10Ah). På mindre beiter, hvor dyra ofte oppholder seg innen en radius på 3o meter fra gjerdegrensene over lengre perioder, går batteriene fortere tomt. Dette skyldes at presisjonskravet for posisjon inne i beitet er lavere enn når dyra er nært Nofence-grensa. Batterilevetiden påvirkes også av følgende faktorer:

 

 • Størrelsen på beitene. Store beiter gjør at dyra ofte ferdes langt fra grensene, og dette er strømsparende.
 • Hvor mye vegetasjon det er i beitet. Økt vegetasjon gir mindre solinnslipp på solcellene og dårligere lading.
 • Solgang i beitet. Åpent terreng og sørvendt beite gir økt solgang og trange daler, og nordvendt beite gir mindre solgang.
 • Tilstrekkelig mobilforhold i beitet for sending av data (2G).
Hvordan kan jeg tilrettelegge for lengst mulig batteritid?

Slik får du batteriet til å vare lengst mulig:

 

 • Lag store beiter hvor dyra mesteparten av tiden oppholder seg minst 30 meter fra Nofence-grensa.
 • Pass på at det er god mobildekning i beiteområdet.
 • Sørg for at beitet har gode solforhold – det vil si lite vegetasjon i beiteområdet og lang solgang.

Bruk innebeacon der det er nødvendig. Her kan du lese mer om innebeacon.

Kan jeg følge med på batterinivået i appen?

Ja, i appen har du full oversikt over batterinivået for alle klaver, så fremt de er i et område med mobildekning. 

Fungerer systemet selv om jeg har dårlig mobildekning?

Kommunikasjonen mellom klaven og nettportalen og appen skjer via mobilnettet. Gjerdefunksjonen er kun avhengig av GNSS-systemet (GPS, GLONASS og Galileo), men vi anbefaler å ha mobildekning i hele eller store deler av beitet, slik at du kan gjøre endringer på Nofence-grensa når det trengs, samt få data fra klavene når det skjer noe.

Kan jeg ha dyr på forskjellige beiter?

Det er viktig å ta hensyn til at driftene kan være sterkere enn dyras opplevde ubehag ved strømstøt. Nofence fraråder derfor at vår beiteteknologi brukes til å splitte flokker i mindre grupper hvis avstanden mellom beiteområdene er så liten at dyra ser, hører eller kjenner lukten av hverandre. Det må heller ikke brukes overlappende beiter slik at to flokker har dels samme og dels hvert sitt beiteområde. Dette vil forvirre dyra og øke faren for uønskede hendelser.

 

Dersom kriteriene over fylles, kan du ha så mange beiter i appen som du vil.

Hvor stort kan et beite være?

Et Nofence-beite kan ha maksimalt 39 Nofence-påler (gjerdepunkter), og beitet må få plass innenfor et kvadrat på 6,4 × 6,4 km.

Kan jeg gjerde ute arealer i beitet som dyra ikke skal oppsøke?

Ja, du kan tegne områder inne i beitet (utelukket område) som fungerer på samme måte som den ytre Nofence-grensa.

 

Du tegner utelukkede områder på samme måte som du tegner beite. Husk at alle utelukkede områder må være inne i beitet, og at du kan ha maks ni utelukkede områder til sammen i hvert beite. Utelukkede områder må utformes slik at dyra enkelt forstår hvor de ikke får beite.

Hvor smal kan en korridor være?

Beiter som i seg selv er utformet som smale korridorer, forvirrer dyra, fordi de støter på et nytt lydvarsel mens de prøver å gå vekk fra et annet. Med andre ord møter de grensa og lydvarselet hvor de enn snur seg. Etter innlæringen har dyra lært å snu på lydvarselet, og bør da ikke møte et nytt varsel når de gjør som de skal.

 

Vi anbefaler at grensene som utgjør korridoren, ikke er mindre enn 30 meter fra hverandre.

Hvordan fungerer det med Nofence inne i fjøs eller leskur?

I fjøs eller leskur kan GPS-signalene bli forstyrret eller forhindret. Kombinasjonen av forstyrrende signaler og at dyra ligger i ro, kan gi feilposisjoner som registreres utenfor beiteområdet. Dette kan igjen føre til lydvarsel og strømstøt. 

 

Av denne grunn bør innebeacon brukes (minst ett par i små leskur). Har du større fjøs, bør du rådføre deg med brukerstøtte


Når en klave registrerer at den er i nærheten av en innebeacon, slår gjerdefunksjonen seg av. Beveger dyret seg utenfor rekkevidden til en innebeacon, slår gjerdefunksjonen seg på igjen. Her kan du lese mer om innebeacon.