<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=615923385674774&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ny klave for storfe og småfe

Innsikt fra 17,84 millioner brukstimer i 2019

I løpet av 2019 så har 4000 geit, 1500 storfe og 1000 sau, brukt Nofence i tilsammen 17,84 millioner timer. Dette har gitt oss en solid innsikt i bruken av vårt produkt som vi tatt med oss i vårt utviklingsarbeid.

I utgangspunktet var det bare planlagt med å lage ny klave til storfe foran beitesesongen 2020, men en noe ineffektiv produksjonslinje for småfeklaven og i tillegg utfordringer med låsemekanisme for batteri, gjorde at det ble satt i gang arbeid med oppgradering her også. Når denne beslutningen lå på bordet startet vi arbeidet med å kartlegge alt av forbedringspotensiale. Det er lagt ned et enormt arbeid i utviklingsarbeidet både fra våre egne folk og fra Eggs Design og Minoko Design som har jobbet med henholdsvis storfe- og småfeklaven.

Les mer om begge klavene under.

5e6bc6a3f68cfb195051a555_klaver i gul
Ny storfeklave med tilhørende lader og nakkereim til venstre. Ny småfeklave med tilhørende lader til høyre. Farger kan avvike fra bildet.

Ny storfeklave

Klaven brukt i pilotprosjektet i 2019 var en modifisert småklave med et noe sterkere stømstøt og solcelleareal som var 20% større enn småfeklaven. Gjennom datainnsikt, tett kundekontakt og et eget brukerforum for pilotkunder, fikk vi innsyn i både ulik bruk og forbedringspotensiale ved produktet. Det største forbedringspotensialet var forsåvidt kjent før pilotbruken startet, og det gikk på hvor lenge batteriet varte. Våre pilotkunder sa at klaven bør vare i minst 3 måneder etter norske forhold. Dette kravet ga dermed føring for det vi måtte løse med vårt nye produkt.

Data fra pilotklavene ga oss innsikt i variasjonen av og den gjennomsnittlige batterivarigheten i beitesesongen. Ut i fra dette har vi beregnet behovet for solcelle-areal og batteristørrelse for å øke dette gjennomsnittet til 3 måneder, gitt samme bruk som i 2019.

 • Ny klave får 30% større solcelleareal i forhold til pilotklaven
 • Batteriet får dobbelt så stor kapasitet i forhold til pilotklaven

I tillegg har vi jobbet med andre forbedringer som trolig også vil påvirke batterivarigheten positivt;

 • En smartere måte å få oversendt data på (Færre rapporteringer per døgn)
 • optimalisering av elektronikk knyttet til solceller
 • GPS-antenne som peker til siden og gir bedre mottaksforhold
 • Redusert strømtrekk når dyret ligger rolig

På tross av at vi erfarte at batteriet varte 1 måned i gjennomsnitt i 2019, så hadde vi kunder som oppnådde langt bedre varighet, men selvfølgelig også noen med kortere varighet. For de få som erfarte både 3 til 4 måneder bruk uten å bytte batteri, så har følgende bruksmønster bidratt positivt:

 • Tilstrekkelig store beiter. Presisjonskravet for posisjon inne i beitet er lavere enn når dyra er nærme Nofencegrensa. Strømsparingen er betydelig når dyra oppholder seg inne i beitet.
 • Hvor mye vegetasjon det er i beitet. Økt vegetasjon gir mindre solinnslipp på solcellene og dårligere lading.
 • Solgang i beitet. Åpent terreng og sørvendt beite gir økt solgang og trange daler og nordvendt beite gir mindre solgang.
 • Tilstrekkelig mobilforhold i beitet for sending av data (2G).

Ny Småfeklave

Med den nye småfeklaven så har vi funnet gode løsninger på alt av forbedringspotensiale vi har sett gjennom beitesesongen i fjor. På lik linje med storfeklaven så jobbes det parallelt med software som skal forbedre ytelsen til klavene, særlig på strømforbruk. Vi både tror og håper at denne klaven nå vil forbli uendret de neste par årene.

 • Ca 20% større solcelleareal
 • Sikrere og mer robust låsemekanisme for batteritilkobling
 • Mer robuste kontaktpunkt mellom batteri og klavehus
 • Forbedret teknologi i solceller for å gi bedre lading ved delvis skyggelagt solcelle (typisk ved beiting i høyt gress og kratt)
 • Mer robust mot slitasje i nedre hjørner
 • Kraftigere festepunkt for kjetting
 • Lengde på kjetting økt fra 7 til 9 lenker
 • Forbedret ergonomi nakkereim
 • Forbedret ergonomi mot hals/kjake

PS. Har du fjorårsmodellen av småfeklaven og skal kjøpe nye klaver, vil du trenge en ny batterilader tilpasset det nye batteriet.

5e6bd7b6125ed15417dd0ebb_IMG_3573
Storm tester ny og for anledningen gjennomsiktig småfeklave

5e6bd33be37d0b7ab40ab38c_IMG_3976
Ny batterilader som kan kobles sammen.

Finner du ikke det du leter etter?

Fortell oss hva du vil lese om.