<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=615923385674774&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
mb bc
checklist-1

1. Kan du koble til via Bluetooth?

Du kan koble til klaven via Bluetooth ved å gå til siden "klaver" i appen. Sørg for at stedstjenester er aktivert både på telefon og for Nofence-app, og at telefonen er innen 10 meter fra enheten.

2. Har du utført restart av klaven?

En restart innebærer at du fysisk tar ut batteriet. Vent noen sekunder, og sett deretter batteriet inn igjen. Når batteriet settes inn igjen, skal klaven spille av en oppstartslyd. 

Hvis oppstartslyden ikke spilles, anbefaler vi at du prøver et annet batteri.

3. Har du utført vedlikehold?

  1. Fjern rusk og rask som ligger inne i klaven
  2. Rengjør batteripolene med en q-tip eller myk børste
  3. For småfeklaver, spray batteripolene med WD-40
  4. For storfeklaver, påfør en liten ert syrefri vaselin nede i batteripolene.
  5. Sett batteriet inn igjen

Er problemet fortsatt ikke løst?

Hvis stegene ovenfor ikke løste problemet med klaven, kan du kontakte Nofence kundestøtte ved å trykke på knappen nedenfor.

Kontakt oss:

Norge
+47 48 38 64 88

Åpningstider
Man-Fre
9:00 - 15:00