<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=615923385674774&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Breadcrumbs Progress indicator 4

With invoices, it is important to let us know which invoice you are referencing and when you paid it. Uploading documents is very helpful to understand.

 

Når det gjelder fakturaer, er det viktig å oppgi hvilken faktura du refererer til og når du betalte den. Det er også nyttig å laste opp dokumenter for at vi kan forstå problemet bedre.