<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=615923385674774&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Digitale gjerder for geit.

Les mer om produktene våre og få oversikt over mulighetene som beiteteknologien kan gi deg.

Nofence-appen


Tegn digitale gjerder ved hjelp av pekefingeren eller få sanntids informasjon om dyra Nofencebeitet. Appen er tilgjengelig på både iOS og Android.

IPad_Air_2_tegnet-beite

Enkelt å gi tilgang til gode beiter

IPad_Air_2_ekskludere-beite

Ekskluder områder i beitet

IPad_Air_2_Oversikt-klaver

Få full oversikt over hvor dyra er

Vi har startet salget for leveranser til våren

Vi anbefaler deg å være tidlig ute med å bestille. De som bestiller først får først. Vi leverer fra ca 15. april.

Send forespørsel Se priser - Prøv vår priskalkulator

Småfeklave


Nofenceklave spesielt utviklet og ergonomisk tilpasset småfe. Elektrodene i form av 3mm kjetting på hver side gir god kontakt når den legges inn i ulla.

Solceller

Klavene har solceller på begge sider som lader batteriet. Solcellene tåler hard bruk og effekten blir i liten grad påvirket av riper og sår på solcellen.


GPS-mottaker

Nofence benytter satelittsignaler fra amerikanske GPS og russiske GLONASS for å bestemme posisjon.


Blåtann

To viktige funksjoner - fange opp signaler fra Innebeacon, for deaktivering av GPS når dyra er i ly, samt avgrenset dataoverføring mellom app og klave.


smafeklave2
Bevegelsessensor

Registrerer akselerasjon langs tre akser, og brukes til å både spare strøm samt er grunnlag for videre utvikling for å gi verdifull informasjon om dyrets tilstand.


Kommunikasjon over mobilnettet

Nofence bruker 2G-nettet til både Telia og Telenor og er forberedt til å ta i bruk den nye standarden LTE CAT M-1 (4G) for å kommunisere med appen. Det må være mobildekning i området for å fungere.


Oppladbart batteri

10Ah batteri lades opp av to solceller. Enkelt å klikke ut av klavehuset. Batterilås med dobbel og uavhengig sikring.


Batterilader og ekstra batteri


Hvor mange ekstra batterier trenger du?

Vi anbefaler generelt ett ekstra batteri per 5 klaver for geiter.

Hvor mange ekstra batterier du bør ha, avhenger av hvor lenge batteriet varer og hvor ofte du omgås dyra.

Batteriene varer lengst når du har:

  • Store beiter hvor dyra oppholder seg minst 30 meter fra Nofence-grensa mesteparten av tiden.
  • God mobildekning i beiteområdet
  • Gode solforhold - det vil si lite vegetasjon i beiteområdet og lang solgang.
  • Riktig bruk av Nofence-beacons der det kreves.

smafebatteri

Hvor mange ladere bør du kjøpe?

Å fullade et batteri tar opptil 8 timer. Når du mottar klavene så er batteriene bare 30% oppladet på grunn av fraktrestriksjoner.

Du må derfor lade opp alle batteriene før du starter innlæringen. Antallet ladere må beregnes utifra hvor lang tid du ønsker å bruke på lading.

 

 

smafelader

Sikre deg klaver til beitesesongen

Vi får flere småfeklaver på lager i September for de som vil bruke digitale gjerder utover høsten og vinteren. Trenger du ikke Nofenceklaver før beitesesongen 2020 anbefaler vi å være tidlig ute med å bestille.

Send forespørsel Se priser - Prøv vår priskalkulator

Innebeacon


Skal brukes i fjøs/leskur

Erfaring viser at Nofencegrensa ofte legges nærme fjøs/leskur. Hvis dyra oppholder seg på slike steder, uten bruk av beacon, kan det gi feilposisjoner som igjen kan føre til lydvarsel og strømstøt. Riktig bruk av beacon her vil hindre at dette skjer samt at strømforbruket også reduseres vesentlig.

Du må normalt ha ett par med Innebeacon per hvilested. For store rom eller komplekse rom bør du ha flere par.

innebacon

Slår av GPS'en i klaven

Nofencebeacon fungerer slik at de slår av GPS’en i klaven når dyra er innenfor en radius på ca. 10 meter. Blåtannsignalet som sendes er relativt svakt og kan bli blokkert av fysiske hindringer eller dyrene selv. Beacon henges opp i taket eller på vegger, og plasseres slik at de sender signal fra ulike posisjoner for best dekning og dermed best effekt.

geitleskur

Hvordan fungerer egentlig Nofence?


Les mer om teknologien og se videoen i seksjonen under for å få innsikt i teknologien.

Mobildekning i beitet

Der hvor dyra skal beite bør det være mobildekning (2G) i hele eller store deler av beitet, slik at du kan gjøre endringer i Nofencebeitet når det trengs og få data fra klavene når det skjer noe. Nofenceklaver levert våren 2021 er også forberedt til å ta i bruk den nye standarden LTE CAT M-1 (4G) når det blir tilgjengelig i ditt område. Selve gjerdefunksjonen fungerer uavhengig av mobildekning, og er kun avhengig av posisjoneringssystemene fra satelitter (GPS, GLONASS).