<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=615923385674774&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO
personvernerklaring

  Personvernerklæring

  Les hvordan vi behandler dette.

  Personopplysninger som behandles
  Brukernes personvern er viktig for Nofence AS. Vi beskytter ditt personvern etter de til en hver tid gjeldende lover og regler. Denne personvernerklæringen gjelder for Nofence sine nettsteder. Nofence AS (org. no. 996 858 626) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsiden http://preorder.nofence.no

  Hvordan informasjon innhentes
  Nofence samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider og ved besøk gjennom informasjonskapsler. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten. Du kan styre informasjonskapsler gjennom dine nettleserinnstillinger og andre verktøy.

  Eksempel på skjema:
  - Kontaktskjema
  - Ved kjøp av produkter eller tjenester på våre nettsider
  - Ved påmelding til kurs
  - Ved påmelding til å motta vårt nyhetsbrev eller blogg på e-post

  Nofence sammenstiller i en del tilfeller egne opplysninger med opplysninger på nettet og fra våre samarbeidspartnere for å målrette vår markedsføring.

  Formålet med informasjonen som innhentes
  - Forbedre nettstedenes funksjonalitet og brukervennlighet basert på brukernes behov og interesser
  - For å kunne gi tilgang til våre produkter og tjenester
  - For å kunne tilby relevant informasjon på annen måte, f.eks. på nett, epost og telefon
  - For å kunne ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester

  Vi oppretter profiler på bakgrunn av informasjonen som innhentes, for å kunne tilby deg de mest relevante produktene og yte god kundeservice. Behandlingen av opplysningene er basert på ditt samtykke.

  Hvordan lagres informasjonen?
  Informasjon innhentet gjennom skjema på våre nettsteder og informasjonskapsler, lagres i vårt eget CRM-system og andre egne systemer, samt i våre samarbeidspartneres systemer, for å oppfylle formålet med innhentingen.

  Når slettes opplysningene?
  Vi behandler opplysningene til du gir oss beskjed om at du vil slette dem eller degs, eller til vi selv finner det formålstjenlig. Du kan når som helst kreve deg slettet ved å kontakte oss på post@nofence.no eller ved å ringe oss på telefon +47 48 38 64 88.

  Mottakere av opplysningene
  Nofence bruker opplysningene bare for sin egen virksomhet. Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Nofence kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Nofence benytter også eksterne, profesjonelle samarbeidspartnere til å markedsføre seg, som f.eks. Google, facebook og LinkedIn. Slike underleverandører og samarbeidspartnere kan behandle personopplysninger på vegne av Nofence. Underleverandører og samarbeidspartnere har tilhold i Norge, EU og andre EU-godkjente land og bedrifter, hvor dine rettigheter ivaretas.

  Rettigheter
  Du har rett til innsyn i personopplysningene om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, og du kan til enhver tid trekke samtykket tilbake.Dersom du mener at Nofence AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

  Kontaktinformasjon
  Nofence AS
  Adresse: Evjevegen 8, 6631 Batnfjordsøra, Møre og Romsdal
  Telefon: 48 38 64 88
  E-post: post@nofence.no

  Spesielt om bruk av informasjonskapsler (cookies)
  Ved å benytte våre nettsteder, jfr. ovenfor, samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av informasjonskapsler, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt.

  Hva er en informasjonskapsel?
  En informasjonskapsel, s.k. cookie, er en liten datafil som plasseres i din nettleser for å kunne holde oversikt over hva som skjer under ditt besøk og for å kunne gjenkjenne datamaskinen. En informasjonskapsel er ikke ett program og inneholder ikke virus.
  Du kan lese mer om informasjonskapsler her: www.nettvett.no.

  Preorder.nofence.no bruker for tiden følgende informasjonskapsler:
  Google Analytics
  Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics bruker informasjonskapsler for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Nofence bruker anonymizeip, som tar bort deler av IP-adressen din. Informasjonen som genereres av en slik informasjonskapsel ved bruk av det aktuelle nettstedet, inneholder derfor ikke din IP-adresse, og du kan ikke identifiseres. Kapselinformasjonen, altså uten personopplysninger, sendes til Google og lagres på servere i USA. Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Vår digitale leverandør Synlighet AS og vi selv, bruker Google Analytics til å analysere bruken av våre nettsider. Vi får også informasjon om bl.a. hvilke sider som er mest besøkt, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt, hvor brukerne har vært osv.
  Google Tag Manager
  Dette nettstedet bruker Google Tag Manager, som bruker informasjonskapsler til styring og implementering av script. Google Tag Manager er en tjeneste som lar vår digitale leverandør organisere script enkelt på våre nettsider. For eksempel håndterer de Google Analytics script gjennom Google Tag Manager.
  Intercom
  Intercom er en messaging app, som tillater oss å kunne kommunisere én til én direkte fra vårt nettsted gjennom chat eller epost. Informasjonen som samles er navn, epost og telefon. Denne spares i 90 dager før den slettes. Ingen annen personsensitiv informasjon lagres.
  Facebook Business
  Informasjonen som samles inn av facebook brukes til se på brukeradferd og segementering av publikum. Begge deler er essensielt for å kunne markedsføre vårt innhold til de som er interessert i det, og unngå spamming av folk som ikke har interesse for Nofence. Ingen personsensitiv informasjon lagres.
  Segment
  Segment er infrastruktur for kundedata. Segment kobler sammen en rekke forskjellige kundedatasystemer av forskjellig funksjon inn i ett dashboard. Dette gjøres for å forenkle og strukturere informasjonen av sporing upersonlig kundedata fra forskjellige systemer. Ingen personsensitiv informasjon lagres.