<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=615923385674774&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hva er et virtuelt gjerde?

Forespør kjøp/leasing

5e4ae1e55507826cc6b203a3_2019_Nofence_Tiroler_storfe_pilot

Virtuell inngjerding er et dyrevennlig gjerdesystem som erstatter fysiske gjerder for beitedyr. Det vil si at gjerdene ikke er satt opp fysisk, men kun eksisterer digitalt. Via en applikasjon tegner bonden opp et beiteområde som dyrene skal holde seg innenfor.


Digitale gjerdesystemer med Nofence Beiteteknologi


Nofence-systemet består av klaver med sendere som kobler hvert dyr opp mot en app. I appen kan du enkelt tegne opp beitegrensene og justere disse. Via Nofence-appen kan du følge med på hvert enkelt dyr, slik at du til enhver tid vet hvor de er.

Tradisjonelle gjerder baserer seg på dyras synssans. Et strømgjerde virker fordi dyret ser gjerdet, og husker at det medfører et ubehag å komme borti det. Nofence Beiteteknologi baserer seg i stedet på dyras hørselssans.

Hvert dyr får en klave rundt halsen, og den er drevet av solceller og batteri med GPS-teknologi og et digitalt kart. Hvis dyret går over den definerte Nofence-grensa og inn i varslingsfeltet, begynner klaven å pipe som varsel om strømstøt. Dyra lærer raskt hva signalene betyr, og snur for å unngå strømstøtet. Slik holder de seg innenfor beiteområdet.

Med Nofence virtuelle gjerdesystemer kan du utnytte beiteressursene på en optimal måte og samtidig tilrettelegge for at dyra utøver sin naturlige adferd.