<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=615923385674774&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fakturainfo

Fakturainformasjon

Vi ønsker at vår prismodell skal stimulere til mest mulig beiting, så vi kan bidra til bedre dyrevelferd, enklere dyrehold, bærekraftig matproduksjon og bedre utnyttelse av arealressurser i hele verden.

Modellen har blitt utviklet siden oppstarten for at flest mulig driftsformer skal finne vår prismodell attraktiv.

Oversikt over de ulike eldre prismodellene for deg som har kjøpt og brukt klaven i 2016 og 2017 finner du nederst på denne siden.

 

Gjeldende prismodell

 
Når får du faktura?

Vi fakturerer kvartalsvis. For første kvartal vil du få faktura i juni, andre kvartal faktureres i juli, tredje kvartal i oktober, fjerde kvartal i januar. Vi sender kun faktura om du har hatt klaver i bruk siste kvartal.

 
Hvordan blir bruksprisen regnet ut i din kvartalsvise faktura?

Du betaler for bruk av hver enkelt klave, og så summeres alle klavene sammen i din faktura.

Hver klave har blitt registrert med et antall faktiske beitedøgn for gjeldende kvartal og denne blir multiplisert med din pris.

Kostnad per klave = antall beitedøgn din pris

 

Hva er et beitedøgn?
  • Et beitedøgn defineres som en klave som har vært påslått i minst tre klokketimer per døgn. Dette rapporteres automatisk til Nofence.
  • De første 3 beitedøgnene er gratis prøveperiode og blir ikke fakturert.
 
Hvordan bestemmes din pris?
  • For å finne din pris så ser systemet 365 dager tilbake i tid. Din pris for bruk bestemmes ut ifra et gjennomsnittlig antall registrerte beitedøgn siste 365 dager (siste fire kvartal) for alle dine klaver og hentes ut ifra pristabellen under. Data om antall beitedøgn rapporteres automatisk inn til Nofence-databasen.
  • Når du som ny kunde tar i bruk klaver for første gang så har du ingen beitehistorikk, men får en oppstartsbonus på 365 beitedøgn per klave. Derfor får du den laveste døgnprisen som er oppnåelig i starten av ditt kundeforhold. F.eks: Har du 4 klaver, blir din pris 2,50 kr når du starter kundeforholdet.
  • Hvis du som eksisterende kunde kjøper flere klaver, så vil disse nye klavene starte med en oppstartsbonus slik at din pris ikke blir påvirket.

Pristabell for din bruk av Nofence

Pris pr. klave, pr. beitedøgn, i norske kroner, eks. mva.

Beitedøgn
Klaver
1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 181-210 211-240 241-270 271-300 301-330 331-365
1-3 6,00 6,00 5,70 5,40 5,10 4,80 4,50 4,20 3,90 3,60 3,30 3,00
4-9 5,00 5,00 4,75 4,50 4,25 4,00 3,75 3,50 3,25 3,00 2,75 2,50
10-19 4,50 4,50 4,28 4,05 3,83 3,60 3,38 3,15 2,93 2,70 2,48 2,25
20-49 4,00 4,00 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00
50-99 3,50 3,50 3,33 3,15 2,98 2,80 2,63 2,45 2,28 2,10 1,93 1,75
100-199 3,00 3,00 2,85 2,70 2,55 2,40 2,25 2,10 1,95 1,80 1,65 1,50

Gamle prismodeller

Klaver kjøpt i 2017 har en fastpris på 900,- kr pr.kunde/år og 390,- kr pr. klave/år. Prismodellen varer i fire år, dvs ut sesongen 2020. Har du som har status som pilotkunde kjøpt klaver etter 2017, vil de klavene som er mest brukt få 2017-pris fram til 2020.
Klaver kjøpt i pilotprosjektet i 2016 har en fastpris på 900,- kr pr.kunde/år og 190,- kr pr. klave/år. Prisen varer i fem år, det vil si ut sesongen 2020. Har du som har status som pilotkunde kjøpt klaver etter 2016, vil de klavene som er mest brukt få 2016-pris fram til 2020.