<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=615923385674774&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fakturainfo

Gjeldende prismodell for bruk

Vi ønsker at vår prismodell skal stimulere til mest mulig beiting, så vi kan bidra til bedre dyrevelferd, enklere dyrehold, bærekraftig matproduksjon og bedre utnyttelse av arealressurser i hele verden.
 
Prismodellen ble endret i 2021
 
Priser for abonnement:
1-9 klaver:
 799kr + mva i året per klave.
 
10 eller flere klaver:
Har man 10 eller flere klaver tilsammen (småfe+ storfe) så kan man velge mellom fastpris eller variabel pris:
 
Fastpris (storfe + småfe)
640 kr + mva per klave per år
 
Variabel pris:
Storfe: 249kr+ mva per klave per år + 3,5 kr +mva per beitedøgn i 120 døgn. Deretter gratis.

Småfe: 149kr+ mva per klave per år + 3 kr +mva per beitedøgn i 180 døgn. Deretter gratis.
 
Kvantumsrabatt:
Det gis 0,5% rabatt per klave fra og med klave nummer 11. Maks rabatt er 40%
 
Leasing:
I samarbeid med et finansieringsselskap tilbyr vi en treårig leasingavtale for både klaver, utstyr og bruksavgift  fra 4,8% p.a.

 

Fakturainformasjon

Fastprisabonnementer og årsavgift for variabel prisplan faktureres årlig i mars, eller sammen med produktene ved levering av nytt utstyr. Variabel avgift faktureres hver andre måned, første gang per mai.

Ved leasing faktureres kunden fra vår leasingpartner første gang ved første månedskifte etter levering