<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=615923385674774&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sauer med Nofence bragte harmoni mellom naboer på Torgersøya

Publisert 02. des 2019 av Harald Harstad

Sauer med Nofence bragte harmoni mellom naboer på Torgersøya

Nyeste innlegg


En beitesesong utenom det vanlige
Teknologi og produkt
Storfe

Publisert: 10. feb 2020
Ragnhild Aspås

En beitesesong utenom det vanlige

Pilotprosjekt med Nofence på storfe Senter for husdyrforskning ved NMBU stod for opptakten til pilotprosjektet da de høsten 2018 undersøkte om 30 NRF-kviger kunne lære seg å bruke Nofence. Resultatene viste at denne beiteteknologien egner seg til å holde storfe innenfor en virtuell grense, og at..

Publisert: 10. feb 2020
Ragnhild Aspås

Oppsummering av pilotprosjektet på sau

Som geita, så sauen I Norge har geiter beitet med Nofence i flere år allerede. Tiden var derfor inne for å se på om også sau kunne lære seg å bruke teknologien, og høsten 2018 startet forskere ved NMBU forsøk med Nofence på sau. Studien påviste at Nofence er egnet til å holde sau innenfor en..

Lånegeiter gir fornøyde gjester
Kundehistorier
Geit

Publisert: 26. jan 2020
Synne Foss Budal

Lånegeiter gir fornøyde gjester

På Ås bruker bedriften Krosser Høyloftet geiter og Nofence for å holde stiene åpne og tankene i gang. Det setter både gjester fra næringslivet og nærmiljøet pris på.