<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=615923385674774&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Er du ny kunde - send en forespørsel!

Hvor vil du bruke Nofence?

Verdensdel

Hvor vil du bruke Nofence?

Verdensdel
Land

Antall klaver

Av hensyn til dyrevelferd skal alle voksne dyr i en flokk ha klave. Da unngår man at dyr uten klave trekker med seg dyr med klave ut av beiteområdet.
Pris pr småfeklave
2490,-
Nofence products - SG collar

Begrensning i antall og anbefalinger

Nofence gir virtuell inngjerding av flokken og klaven bæres av alle individene i flokken. 

Vi har satt en nedre grense til minimum fem klaver, som harmonerer med tilstrekkelig flokkfølelse.

Alle dyr i flokken må bruke Nofenceklave. 

Den beste kundeopplevelsen får du med mindre flokker (mindre enn 150 dyr).

Ønsker du å vite mer om begrensninger, kan du ta kontakt med en av våre kunderådgivere.

Vi vil kanskje åpne opp for større besetninger på et senere tidspunkt, og i mellomtiden kan du uansett begynne med flokker under 150 dyr.

Pris pr storfeklave
3590,-
Nofence products - Cattle collar

Begrensning i antall og anbefalinger

Nofence gir virtuell inngjerding av flokken og klaven bæres av alle individene i flokken. 

Vi har satt en nedre grense til minimum fem klaver, som harmonerer med tilstrekkelig flokkfølelse.

Alle dyr i flokken må bruke Nofenceklave. 

Den beste kundeopplevelsen får du med mindre flokker (mindre enn 150 dyr).

Ønsker du å vite mer om begrensninger, kan du ta kontakt med en av våre kunderådgivere.

Vi vil kanskje åpne opp for større besetninger på et senere tidspunkt, og i mellomtiden kan du uansett begynne med flokker under 150 dyr.

Sheep
Antall sau
0
goat
Antall geit
0
Cow
Antall storfe
0
Skal du bruke klavene på melkekyr?

Lengre kjetting for større småfe

Blog LindaH2-1

Lengre kjetting for større småfe

Standard kjettinglengden (9 lenker) passer for dyr med omkrets rundt nakken opp til 41 cm.

Har du hanndyr eller større dyr må du kjøpe ekstra lange kjetting til disse.  Kjøpes i par - En på hver side av nakken. Passer til dyr med omkrets rundt nakken opp til 54 cm.

Det er viktig at du har mulighet til å montere klaven slik vi anbefaler og for noen dyr må du derfor ha lengre kjetting for å oppnå dette. Les mer riktig montering her.

Bildet til venstre viser en Boer-geit med lengre kjetting.

Er du i tvil så kjøp ekstra lang kjetting i tillegg.

 

 

Klaven kommer med standard kjetting på hver side av halsen som passer for dyr opp til 46cm i omkrets rundt hals. Har du dyr med større omkrets enn 46cm (gjelder de fleste hanndyr) må du kjøpe ekstra lang kjetting i tillegg.
Pris pr ekstra kjettingpar
75,-
Blog LindaH2

Lengre kjetting for større småfe

Standard kjettinglengden (9 lenker) passer for dyr med omkrets rundt nakken opp til 41 cm.

Har du hanndyr eller større dyr må du kjøpe ekstra lange kjetting til disse.  Kjøpes i par - En på hver side av nakken. Passer til dyr med omkrets rundt nakken opp til 54 cm.

Det er viktig at du har mulighet til å montere klaven slik vi anbefaler og for noen dyr må du derfor ha lengre kjetting for å oppnå dette. Les mer riktig montering her.

Bildet til venstre viser en Boer-geit med lengre kjetting.

Er du i tvil så kjøp ekstra lang kjetting i tillegg.

Sheep
Antall ekstra lang kjettingpar
Passer for dyr opp til 54 cm i omkrets rundt hals
0
goat
Antall ekstra lang kjettingpar
Passer for dyr opp til 54cm i omkrets rundt hals
0

Lengre kjetting for større storfe

Cattle - Chain fitted

Lengre kjetting for større dyr

Klaven kommer med standard kjetting på hver side av halsen som passer for dyr opp til 125cm i omkrets rundt hals. Har du dyr med større omkrets enn 125cm (gjelder de fleste hanndyr og større raser) må du kjøpe ekstra lang kjetting i tillegg.

I forhold til montering anbefaler vi at du skal kunne få plass til en vertikal knyttneve mellom nakkereim og nakke.

Bildet til venstre viser en riktig montert nakkereim med standard kjettinglengde. 

Er du usikker på om standard er stor nok, kan du like gjerne kjøpe til lengre kjetting

Klaven kommer med standard kjetting på hver side av halsen som passer for dyr opp til 125cm i omkrets rundt hals. Har du dyr med større omkrets enn 125cm (gjelder de fleste hanndyr og større raser) må du kjøpe ekstra lang kjetting i tillegg.
Pris pr kjettingpar
120,-
Cattle - Chain fitted

Lengre kjetting for større dyr

Klaven kommer med standard kjetting på hver side av halsen som passer for dyr opp til 125cm i omkrets rundt hals. Har du dyr med større omkrets enn 125cm (gjelder de fleste hanndyr og større raser) må du kjøpe ekstra lang kjetting i tillegg.

I forhold til montering anbefaler vi at du skal kunne få plass til en vertikal knyttneve mellom nakkereim og nakke.

Bildet til venstre viser en riktig montert nakkereim med standard kjettinglengde. 

Er du usikker på om standard er stor nok, kan du like gjerne kjøpe til lengre kjetting

Cow
Antall ekstra lang kjettingpar
Passer for dyr opp til 165cm i omkrets rundt hals
0

Innebeacon for småfe

shelter-beacons-room

Bruk av Inne-beacon

Innebeacon – en Bluetooth-enhet som brukes til å slå av gjerdefunksjonen i Nofence-klaver innenfor en radius på 10 meter.

Inne i bygninger, kan tak og vegger hindre GPS-signalet. Dette kan forårsake falske posisjoner, og i verste fall kan dyrene få lydvarsler eller strømstøt. Et inne-beacon forhindrer at dette skjer.

Når en klave er innenfor en radius på 10 meter fra et inne-beacon, er gjerdefunksjonen slått av. Når klaven ikke lenger er innenfor en radius på 10 meter, slås gjerdefunksjonen på igjen.

Dyr som bruker Nofence og som oppholder seg i eller under konstruksjoner (fjøs, leskur etc.) vil få dårlige GPS-forhold der. 

Slike konstruksjoner må ha innebeacon for å hindre aktiv gjerdemodus når dyra opphoplder seg der. 

Du trenger en innebeacon per 25kvm og minimum 2 innebeacon.

shelter-beacons-room

Bruk av Inne-beacon

Innebeacon – en Bluetooth-enhet som brukes til å slå av gjerdefunksjonen i Nofence-klaver innenfor en radius på 10 meter.

Inne i bygninger, kan tak og vegger hindre GPS-signalet. Dette kan forårsake falske posisjoner, og i verste fall kan dyrene få lydvarsler eller strømstøt. Et inne-beacon forhindrer at dette skjer.

Når en klave er innenfor en radius på 10 meter fra et inne-beacon, er gjerdefunksjonen slått av. Når klaven ikke lenger er innenfor en radius på 10 meter, slås gjerdefunksjonen på igjen.

Innebeacon for storfe

shelter-beacons-room

Bruk av Inne-beacon

Innebeacon – en Bluetooth-enhet som brukes til å slå av gjerdefunksjonen i Nofence-klaver innenfor en radius på 10 meter.

Inne i bygninger, kan tak og vegger hindre GPS-signalet. Dette kan forårsake falske posisjoner, og i verste fall kan dyrene få lydvarsler eller strømstøt. Et inne-beacon forhindrer at dette skjer.

Når en klave er innenfor en radius på 10 meter fra et inne-beacon, er gjerdefunksjonen slått av. Når klaven ikke lenger er innenfor en radius på 10 meter, slås gjerdefunksjonen på igjen.

Dyr som bruker Nofence og som oppholder seg i eller under konstruksjoner (fjøs, leskur etc.) vil få dårlige GPS-forhold der. 

Slike konstruksjoner må ha innebeacon for å hindre aktiv gjerdemodus når dyra opphoplder seg der. 

Du trenger en innebeacon per 25kvm og minimum 2 innebeacon.

shelter-beacons-room

Bruk av Inne-beacon

Innebeacon – en Bluetooth-enhet som brukes til å slå av gjerdefunksjonen i Nofence-klaver innenfor en radius på 10 meter.

Inne i bygninger, kan tak og vegger hindre GPS-signalet. Dette kan forårsake falske posisjoner, og i verste fall kan dyrene få lydvarsler eller strømstøt. Et inne-beacon forhindrer at dette skjer.

Når en klave er innenfor en radius på 10 meter fra et inne-beacon, er gjerdefunksjonen slått av. Når klaven ikke lenger er innenfor en radius på 10 meter, slås gjerdefunksjonen på igjen.

Batteri og lader

Nofence_virtualfence-1

Behov for ladere

Anbefalinger er basert på antall klaver og behovet for å lade flere batterier samtidig.

Når du mottar klavene dine, må alle batterier lades før klaven henges på dyra.

Når du mottar utstyret, vil batteriene være ca. 30 % ladet (Grunnet  fraktrestriksjoner).

Det tar omtrent 8-10 timer å fullade et småfebatteri. 

For storfebatteri tar det omtrent 14 timer.

Våre anbefalinger er basert på kundebehov og fylt ut i grønt
Nofence_virtualfence-1

Behov for ladere

Anbefalinger er basert på antall klaver og behovet for å lade flere batterier samtidig.

Når du mottar klavene dine, må alle batterier lades før klaven henges på dyra.

Når du mottar utstyret, vil batteriene være ca. 30 % ladet (Grunnet  fraktrestriksjoner).

Det tar omtrent 8-10 timer å fullade et småfebatteri. 

For storfebatteri tar det omtrent 14 timer.

smafelader

Behov for ladere

Anbefalinger er basert på antall klaver og behovet for å lade flere batterier samtidig.

Når du mottar klavene dine, må alle batterier lades før man henger klaven på dyra.

Når du mottar utstyret, vil batteriene være ca. 30 % ladet (Dette på grunn av fraktrestriksjoner).

Det tar omtrent 8-10 timer å fullade et småfebatteri.

smafebatteri

Behov for ekstra batterier

Antall ekstra batterier som trengs varierer fra kunde til kunde. Vår anbefaling dekker behov for gjennomsnittskunden.

De som opplever lengst batterilevetid har relativt store beiter og ganske mye sollys som treffer solcellepanelene.

Batterier kan byttes mens klavene henger på dyra hvis det er medgjørlige dyr. For mindre medgjørlige dyr kan det være fornuftig fiksere  dyra for effektivt batteribytte.

lader-storfe

Behov for ladere

Anbefalinger er basert på antall klaver og behovet for å lade flere batterier samtidig.

Når du mottar klavene dine, må alle batterier lades før man henger klaven på dyra.

Når du mottar utstyret, vil batteriene være ca. 30 % ladet (Dette på grunn av fraktrestriksjoner).

Det tar omtrent 14 timer å fullade et storfebatteri.

storfeklavebatteri

Behov for ekstra batterier

Storfebatteriene holder godt på strømmen gjennom sommerhalvåret. Vi anbefaler likevel å ha ekstra batteri liggende tilgjengelig hvis det skulle bli behov.

De som opplever lengst batterilevetid har relativt store beiter og ganske mye sollys som treffer solcellepanelene.

Å bytte batterier på klavene når de henger på dyra kan være utfordrende og risikabelt hvis det ikke er svært medgjørlige dyr. 

Det er en god idé å planlegge for eventuelle batteribytte når dyra er fiksert for et trygt og effektivt bytte.

Abonnement

modal-img

Nofence som en tjeneste

Den totale kostnaden er delt inn i maskinvarekostnader og abonnementskostnader

Det første abonnementet dekker dine første 12 måneder med tjenesten og betales på forhånd. Dette bidrar til å dekke kostnadene knyttet til virtuell gjerding, inkludert datanettverk som tillater halsbåndene å kommunisere med appen, laste ned eventuelle programvareoppdateringer og kundestøtte.

Tak for abonnementskostnader 

Etter de første 12 måneders bruk, endres kostnadene til månedlig fakturering som tillater fleksibilitet. Du betaler bare for de månedene halsbåndene er i bruk, for eksempel hvis du ikke bruker halsbåndene i 4 måneder om vinteren, vil du ikke betale for abonnementet i disse månedene.

Vår maksimale abonnementsavgift er 8 måneder, noe som betyr at hvis du beiter hele året, bruker du Nofence gratis i fire måneder.

group-smafe
Første 12 måneder

Starter når de første klavene er levert.

Fast 12-måneders abonnement
Etter 12 måneder

Basert på bruk, fakturert månedlig

Fleksibel månedlig abonnement
Under

50 klaver

 Sau- & geit-klaver
 Antall klaver
650
Per klave, for de første 12 månedene.
85
Per klave, per måned, for hver klave i bruk.
Over

50 klaver

 Sau- & geit-klaver
 Antall klaver
650
Per klave, første 12 måneder.
60
Per klave, per måned de er i bruk.

Er du en eksisterende kunde? 

Hvis du er en eksisterende kunde, vil vi legge ved klaver du allerede eier i kalkuleringen for å sørge for at abonnementsprisen blir basert på totalt antall klaver du eier. 

* Hvis de blir brukt i 8 måneder, er de neste 4 månedene i ditt 12 månedsabonnement gratis.

* Hvis de blir brukt i 8 måneder, er de neste 4 månedene i ditt 12 månedsabonnement gratis..

Cow
Første 12 måneder

Starter når klavene er levert. 

Første 12 måneder
Etter 12 måneder

Basert på bruk, fakturert månedlig.

Fleksibelt abonnement
Under

50 klaver

 Storfeklaver
 Antall klaver
650
Per klave, for de første 12 månedene.
85
Per klave, per måned de er i bruk.
Over

50 klaver

 Storfeklaver
 Antall klaver
650
Per klave, for de første 12 månedene.
60
Per klave, per måned de er i bruk.

* Hvis de blir brukt i 8 måneder, er de neste 4 månedene i ditt 12 månedsabonnement gratis.

* Hvis de blir brukt i 8 måneder, er de neste 4 månedene i ditt 12 månedsabonnement gratis.

Oppsummering

Investeringskostnader
Produkt småfe Antall
Pris eks. mva
Pris eks. mva
Småfeklave
Komplett klave inkl. batteri og nakkereim
Nofence products - SG collar

Begrensning i antall og anbefalinger

Nofence gir virtuell inngjerding av flokken og klaven bæres av alle individene i flokken. 

Vi har satt en nedre grense til minimum fem klaver, som harmonerer med tilstrekkelig flokkfølelse.

Alle dyr i flokken må bruke Nofenceklave. 

Den beste kundeopplevelsen får du med mindre flokker (mindre enn 150 dyr).

Ønsker du å vite mer om begrensninger, kan du ta kontakt med en av våre kunderådgivere.

Vi vil kanskje åpne opp for større besetninger på et senere tidspunkt, og i mellomtiden kan du uansett begynne med flokker under 150 dyr.

0
Kr  1950
Kr  0
Extra lang kjetting
Blog LindaH2-1

Lengre kjetting for større småfe

Klaven leveres med standard kjettinglengde som passer dyr opp til 46cm rundt halsen. Hvis du har dyr med tykkere hals, f.eks. bukker/værer eller større raser, må du kjøpe ekstra lange kjettinger i tillegg. 

For sau og geit anbefaler vi at du får plass til to fingre (4 cm) vertikalt mellom nakkereima og nakken til dyret .

Bildet til venstre viser en godt tilpasset lang kjetting på en geit av større rase.

Hvis du er usikker på om standardkjetting er lang nok, kan det være en god idé å kjøpe til ekstra lange kjettinger.

0
Kr  39
Kr  0
Innebeacon
shelter-beacons-room

Bruk av Innebeacon

Innebeacon – en blåtann-enhet som brukes til å slå av gjerdefunksjonen til Nofenceklaver som befinner seg innenfor en radius på 10 meter.

Inne i bygninger, kan tak og vegger hindre GPS-signalet. Dette kan forårsake falske posisjoner, og i verste fall kan dyrene få lydvarsler eller strømstøt. En innebeacon forhindrer at dette skjer.

Når en klave er innenfor en radius på 10 meter fra et innebeacon, er gjerdefunksjonen slått av. Når klaven ikke lenger er innenfor en radius på 10 meter, slås gjerdefunksjonen på igjen.

Innebeacon går  på vanlige AA-batterier.

0
Kr  250
Kr  0
Lader
Lader for småfebatteri
smafelader

Behov for ladere

Anbefalinger er basert på antall klaver og behovet for å lade flere batterier samtidig.

Når du mottar klavene dine, må alle batterier lades før man henger klaven på dyra.

Når du mottar utstyret, vil batteriene være ca. 30 % ladet (Dette på grunn av fraktrestriksjoner).

Det tar omtrent 8-10 timer å fullade et småfebatteri.

0
Kr  470
Kr  0
Ekstrabatteri
smafebatteri

Behov for ekstra batterier

Antall ekstra batterier som trengs varierer fra kunde til kunde. Vår anbefaling dekker behov for gjennomskunden.

De som opplever lengst batterilevetid har relativt store beiter og ganske mye sollys som treffer solcellepanelene.

Batterier kan byttes mens klavene henger på dyra hvis det er medgjørlige dyr. For mindre medgjørlige dyr kan det være fornuftig fiksere  dyra for effektivt batteribytte.

0
Kr  390
Kr  0
Frakt og håndtering
Kr  0
Kr  0
Produkt storfe Antall
Pris eks. mva
Linjetotal eks. mva
Storfeklave
Komplett klave inkludert batteri og nakkereim
Nofence products - Cattle collar

Begrensning i antall og anbefalinger

Nofence gir virtuell inngjerding av flokken og klaven bæres av alle individene i flokken. 

Vi har satt en nedre grense til minimum fem klaver, som harmonerer med tilstrekkelig flokkfølelse.

Alle dyr i flokken må bruke Nofenceklave. 

Den beste kundeopplevelsen får du med mindre flokker (mindre enn 150 dyr).

Ønsker du å vite mer om begrensninger, kan du ta kontakt med en av våre kunderådgivere.

Vi vil kanskje åpne opp for større besetninger på et senere tidspunkt, og i mellomtiden kan du uansett begynne med flokker under 150 dyr.

0
Kr  3050
Kr  0
Extra lang kjetting
Cattle - Chain fitted

Lengre kjetting for større dyr

Klaven leveres med standard kjettinglengde som passer dyr opp til 125 cm rundt halsen. Hvis du har dyr med tykkere hals, f.eks. okser eller større raser, må du kjøpe ekstra lange kjettinger i tillegg.

For storfe anbefaler vi at du får plass til en knyttneve vertikalt mellom nakkereim og nakken på dyret.

Bildet til venstre viser en godt tilpasset standard kjetting som vil passe på storfe flest.

Hvis du er usikker på om standardkjetting er lang nok, kan det være en god idé å kjøpe til ekstra lange kjettinger.

0
Kr  69
Kr  0
Innebeacon
shelter-beacons-room

Bruk av Innebeacon

Innebeacon – en blåtann-enhet som brukes til å slå av gjerdefunksjonen til Nofenceklaver som befinner seg innenfor en radius på 10 meter.

Inne i bygninger, kan tak og vegger hindre GPS-signalet. Dette kan forårsake falske posisjoner, og i verste fall kan dyrene få lydvarsler eller strømstøt. En innebeacon forhindrer at dette skjer.

Når en klave er innenfor en radius på 10 meter fra et innebeacon, er gjerdefunksjonen slått av. Når klaven ikke lenger er innenfor en radius på 10 meter, slås gjerdefunksjonen på igjen.

Innebeacon går  på vanlige AA-batterier.

0
Kr  250
Kr  0
Lader for storfebatteri
lader-storfe

Behov for ladere

Anbefalinger er basert på antall klaver og behovet for å lade flere batterier samtidig.

Når du mottar klavene dine, må alle batterier lades før man henger klaven på dyra.

Når du mottar utstyret, vil batteriene være ca. 30 % ladet (Dette på grunn av fraktrestriksjoner).

Det tar omtrent 14 timer å fullade et småfebatteri.

0
Kr  800
Kr  0
Ekstra batteri til storfeklave
storfeklavebatteri

Behov for ekstra batterier

Storfebatteriene holder godt på strømmen gjennom sommerhalvåret. Vi anbefaler likevel å ha ekstra batteri liggende tilgjengelig hvis det skulle bli behov.

De som opplever lengst batterilevetid har relativt store beiter og ganske mye sollys som treffer solcellepanelene.

Å bytte batterier på klavene når de henger på dyra kan være utfordrende og risikabelt hvis det ikke er svært medgjørlige dyr. 

Det er en god idé å planlegge for eventuelle batteribytte når dyra er fiksert for et trygt og effektivt bytte.

0
Kr  800
Kr  0
Frakt- og håndtering
Kr  0
Kr  0
Abonnement

Hvis du allerede er kunde, vil systemet ta med de klavene du for øyeblikket eier og eventuelt justere abonnementet i henhold til den totale mengden av halsbånd.

Første 12 måneders abonnementspris Antall
Pris eks. mva
Linjetotal eks. mva
Fast pris
Inkluderer bruk i 12 måneder
Nofence_virtualfence-1

Abonnement

Totalkostnaden er delt inn i kostnad for kjøp av utstyr og abbonementskostnader for bruk.
 
Abonnementet bidrar til å dekke kostnader for virtuelle gjerder, inkludert datatrafikk som lar klavene kommunisere med appen, laste ned eventuelle programvareoppdateringer og kundestøtte.

0
Kr  0
Kr  0
Første 12 måneders abonnementspris Antall
Pris eks. mva
Linjetotal eks. mva
Fast pris
Inkluderer bruk i 12 måneder
Nofence_virtualfence-1

Abonnement

Totalkostnaden er delt inn i kostnad for kjøp av utstyr og abonnementskostnader for bruk.
 
Abonnementet bidrar til å dekke kostnader for virtuelle gjerder, inkludert datatrafikk som lar klavene kommunisere med appen, laste ned eventuelle programvareoppdateringer og kundestøtte.

0
Kr  0
Kr  0
Oppsummering
Investeringskostnader småfe
Kr  0
Investeringskostnader storfe
Kr  0
12 måneders bindende periode - Småfe
Kr  0
12 måneders bindende periode - Storfe
Kr  0
MVA
Merverdiavgift
25%
Kr  0
Totalsum
Kr  0
Per nå er tidligeste estimerte leveringsdato for småfe:
Nofence_virtualfence-1

Estimert leveringsdato

Våre Norske fabrikker produserer klaver som planlagt, men det kan være utfordrende å love en eksakt leveringsdato.

Vi vil gjøre vårt beste for å overholde den estimerte leveringsdatoen, slik at du kan planlegge beitebruk deretter.

Eventuelle endringer i estimert leveringsdato vil bli kommunisert via e-post i forkant av denne datoen.

goat-and-sheep
Per nå er tidligeste estimerte leveringsdato for storfe:
Nofence_virtualfence-1

Estimert leveringsdato

Våre Norske fabrikker produserer klaver som planlagt, men det kan være utfordrende å love en eksakt leveringsdato.

Vi vil gjøre vårt beste for å overholde den estimerte leveringsdatoen, slik at du kan planlegge beitebruk deretter.

Eventuelle endringer i estimert leveringsdato vil bli kommunisert via e-post i forkant av denne datoen.

Cow
cellular-reception
Har du tilstrekkelig mobildekning (2G eller 4G)?
For at Nofence skal fungere godt anbefaler vi å ha mobildekning i hele eller store deler av beitene dyra skal bruke. Nofence bruker både Telia og Telenor sitt nett. 
Les her for mer informasjon
WRLD-EU-01-0003 Norway

Sjekk dekningskart

For å utnytte Nofenceklavene trenger du tilstrekkelig mobildekning i størstedelen av beitet dyra er tiltenkt å bruke.

Sjekk gjerne på dekningskart her for 2G eller 4G hvis du er usikker:

Telenor: telenor.no/dekning

Telia: https://www.telia.no/nett/dekning/

Dekningskart er kun veiledende og kan avvike fra faktisk dekning i terrenget.

Litt informasjon om deg

modal-img

Det ideelle er selvsagt at du nikker

ja til alle egenskapene vi nevner over her. Det er altså ikke nok å være åpen for nye ideer, hvis du ikke samtidig er ut holdende og kan sette deg oppnåelige mål. Men nå er verden sjelden ideell. Legg derfor merke til én av de kanskje viktigste egenskapene: Du bør kjenne dine egne sterke og svake sider.

Har du denne evnen, vil du kunne supplere på de områdene der du er svak: Hvis du for eksempel er en flink håndverker, men verken liker eller forstår økonomi og regnskap, så bør du finne noen som kan gjøre denne jobben for deg i stedet for å bruke mye tid og krefter på å forsøke å gjøre det selv. Din tid er verdifull. Bruk den til å tjene penger på det du kan.

Please wait while saving your information...

Investeringskostnader
Klaver
NOK 0
Tilleggsutstyr
NOK 0
Sum investeringskostnader
NOK0
Abonnementskostnader
Årlig abo. avgift småfe
NOK 0
Årlig abo. avgift storfe
NOK 0
Sum abbonementskostnader
NOK0